1. Alle optællingslister nummereres i øverste, højre hjørne – fortløbende fra nummer 1.
 2. De personer, der medvirker ved lageroptællingen, deles i hold á 2 personer.
 3. Hvert hold får angivet, hvilket område det skal optælle. Det skønnede tidsforbrug bør være lige stort for hvert hold.
 4. Hvert hold får udleveret et antal optællingslister.
 5. Det registreres, hvor mange lister hver gruppe har fået udleveret.
 6. Når en gruppe har fået udleveret listerne, kontrolleres det, om alle listerne er tilstede.
 7. Den ene person har til opgave at optælle og diktere, mens den anden person har til opgave at udfylde listerne. Skriv tydeligt.
 8. Når listerne tages i brug, påføres initialerne på de personer, der arbejder med listerne.
 9. Optællingen begynder på øverste hylde til venstre og fortsætter mod højre (eller fra venstre mod højre på ophæng).
 10. Der må ikke på noget tidspunkt springes varer over.  Alle varer på en hylde tælles i rækkefølge fra venstre mod højre.
 11. Hvis der skrives forkert på en liste, rettes fejlen ved overstregning af hele linien, og de rigtige tal påføres næste linie. Bemærk – ingen liste må smides væk, alle lister skal kunne findes, når optællingen er afsluttet.
 12. På optællingslisten opføres: Varegruppenummer, Optalte antal enheder, Udsalgspris pr. stk. (tages fra prismærker eller hyldeforkanter).
 13. Listerne hænges op ved de optalte varegrupper således, at optællingen kan kontrolleres.
 14. Når et hold er færdig med at optælle og registrere varerne, meldes der klar.
 15. Derefter indsamles optællingslisterne, og det kontrolleres, at alle de udleverede lister er indsamlet.
 16. Disse retningslinier meddeles til alle, der hjælper med lageroptællingen.
 17. Herefter foretages følgende (købmand/kontor):  Skema med angivelse af bruttoavancefradrag udfyldes og alle lister (samtlige numre) sendes til vedkommende, der skal opgøre resultatet.

    

30/08/04