Personalemangel plager detailhandlen

Det har aldrig været sværere for detailhandlen at få de folk, der er brug for.

Køer ved kasserne er de barske realiteter i detailhandlen, som til efteråret imødeser de hidtil største flaskehalsproblemer.
- Det har aldrig været sværere for detailhandlen at få de medarbejdere, der er brug for, og når sommerferieperioden er overstået, vil især hovedstadens detailvirksomheder stå med den hidtil største personalemangel. Det siger Claus Bøgelund Nielsen, der er udviklingskonsulent i De Samvirkende Købmænd, DSK, til Idag - Industriens Dagblad.

DSK dokumenterer i en ny undersøgelse, at branchens rekrutteringsproblemer er større end hidtil antaget. På landsplan melder 28 procent af detailbutikkerne således om problemer med at skaffe nye ansatte, og i hovedstadsregionen er det hver anden virksomhed, der ikke kan få de folk, der er brug for. Derfor må kunderne vænne sig til længere køer ved kasserne, ligesom en række mindre detailhandlende som bagere og slagtere allerede har indført lukkedage.

- Supermarkederne vil gerne have længe åbent, have flere kasser åbne eller tilbyde slagterafdelinger, bagere eller særlige afdelinger med højt kvalificerede medarbejdere. Men det er i dag så svært at skaffe de nødvendige folk, at butikkerne i stedet må lukke netop specialafdelingerne, siger Claus Bøgelund Nielsen.