Politiet i hele landet advarer i øjeblikket imod falske 500 kronesedler. De falske sedler er meget slidte, fordi man med vilje har forsøgt at få dem til at se ægte ud. Der er hverken sikke...

På det seneste har stort set samtlige medier – igen! – beskæftiget sig med, at alt for medarbejdere i butikkerne lader unge kunder købe alkohol og tobak, selvom kunderne ikke er...

Dansk Retursystems bestyrelse har godkendt, at den nuværende test af pantstation-konceptet udvides til et pilotprojekt bestående af 11 nye pantstationer fordelt over hele landet. De kommend...

Den særlige afgift på sodavand er bortfaldet. Det har medført lavere priser og en flot stigning i salget. I forbindelse med bortfaldet af sodavandsafgiften har det i nogle kredse været for...

Med de mange løft og håndteringer af varer, der dagligt er i en dagligvarebutik, belastes muskler og led i en grad, der gør det vigtigt, at medarbejdere og arbejdsgiver har fokus på, at l...

Hvordan skaber du forandring og udvikling i din butik? Det kan du læse om i Dansk Erhvervs nye folder om forandringsledelse. Her kan du læse om forandring, forandringsparathed og få gennemg...

Fødevarestyrelsen har – som omtalt i alle medier i aftes og her til morgen - sporet et igangværende, alvorligt udbrud af fødevarebakterien listeria i Danmark. Hovedsmittekilden er ble...

Skatteministeriet skønner, at energiafgiften for detailhandlen og restauranter er væsentlig højere i Danmark end Tyskland og Sverige. Det fremgår af et notat fra Skatteministeren til Folke...

Reklameafgiften Europa-Kommissionen har afgjort, at en række afgiftslempelser og -fritagelser fra en dansk afgift, der pålægges uadresserede husstandsomdelte reklamer, er i overensstemmel...

Af adm.dir. John Wagner, bragt i Berlingske Tidende d. 23.7.2014 Hvad siger fødevareminister Dan Jørgensen til lavere fødevaremoms? Og vil han tale med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, s...