Regeringen har fremsat et lovforslag, der fjerner muligheden for automatisk fratræden, når medarbejderen fylder 70 år. Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2016. I den nuv...

Så har et bredt flertal i Folketinget vedtaget nedlæggelsen af Næringsbasen, der desværre aldrig blev nogen stor succes. På trods af, at både Skat og Politiet var glade for ordningen &nd...

De senere år er der sket en massiv stigning i salg af slik fra små ”sidegade-kiosker”, grønthandlere og egentlige slikbutikker af typisk vej-selv-slik, hvor der ikke er betalt ...

Fyrværkeriloven er ændret, så det med virkning fra 2014-sæsonen er tilladt forhandlere at sælge fyrværkeri fra 15.-31. december. Dette betyder, at salget må begynde d. 15. december, og ...

Skatterådet har fastsat nye satser for skattefri befordringsgodtgørelse for næste år. Satserne for skattefri befordringsgodtgørelse falder i 2015, da udgifterne til at holde bil er falde...

Julen nærmer sig, og det betyder ofte en stigning i røverier og tricktyverier i butikkerne.  Røveri er en voldsom oplevelse for dem, der udsættes for det. Derfor stiller Arbejdsmilj...

Tre ud af 10 købmænd mangler kapital til investeringer i butikken, og hver sjette har fået afvist en låneansøgning inden for det seneste år. Det viser tal fra De Samvirkende Købmænd. B...

I Danmark smider vi alt for meget mad ud, som sagtens kunne være spist. Det giver ikke mening, at producere al den mad direkte til skraldespanden. Men hvis vi skal undgå madspild, kræver de...

Af adm. direktør John Wagner, DSK, De Samvirkende Købmænd og adm. direktør Annette Falberg, FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel. Bragt i Børsen d. 3. november 2014. Danskerne lægge...

Vægte, der bruges til at fastsætte pris for en vare, skal kontrolleres mindst hvert 4. år af en kontrolinstans, der er godkendt til dette   Kravet gælder f.eks. vægte i delikatesseaf...