Det er svært at forestille sig en dagligvarebutik uden et mindre eller større sortiment af øl og vin. Med Danmarks indtræden i det europæiske fællesmarked i 1973 ...

Som ølnyder er denne artikels forfatter dybt lykkelig. Carsten Berthelsen frygtede, at han skulle tilbringe sin alderdom i et land, der kun satsede på det sikre. Men nu har han alle mul...

73 pct. af danskerne er overvejende enig eller helt enig i, at Danmark bør gøre som flere af vores nærmeste naboer og indføre differentieret moms. Det viser en undersø...

Regeringens bud på den længe ventede 2025-plan er nu offentliggjort og dermed er skinnerne til den langsigtede del af landets økonomiske politik ved at blive lagt. Debatten drejer s...

”6 ud af 10 af landets kommuner kan nu teknisk set melde udsolgt i arbejdskraft. Er ledigheden under 3,5 pct., så kan man teknisk set ikke få ret mange flere i job,” siger Pete...

Ni ud af ti børn i 4.-6. klasse har hørt om madspild. Alligevel levner over halvdelen af eleverne lidt af frokosten i skolen og aftensmaden derhjemme. Det viser en undersøgelse ...

10 produkter bliver kåret som ”Årets Nøglehulsprodukt 2017. Sidste frist for at tilmelde sine produkter er den 17. oktober 2016. Vinderne offentliggøres ved pressemedd...

Regeringen har gjort det nemmere for virksomheder at ansætte en flygtning. Desuden er det muligt at få op til 40.000 kr. i bonus over to år. Det sker for at skabe bedre rammer for in...

Salget af alkohol per indbygger over 14 år er faldet fra 11,5 liter ren alkohol i 2003 til 9,4 liter i 2013 og følger dermed den generelle udvikling i alkoholforbruget i Europa. For de un...

Skal kampen mod grænsehandel ofres på bekostning af et politisk slagsmål om bundskat, topskat og boligskat? De blå partier diskuterer i øjeblikket, hvor skatten skal l...