DSK har siden vedtagelsen af den første lov om næringsbasen – ja, endda forud for lovens tilblivelse – efterspurgt og arbejdet for mere fair play og konkurrence på lige vilkår....

Konkurrenceankenævnet har afsagt kendelse i sagen om tildeling af 10 års eneret til dagligvarehandel i Ørestad Syd. "Konkurrenceankenævnet har vurderet, at projektet ligger inden for ramme...

Købmand Lisbeth Dalgaard har i dag den 28. oktober 2008 fået HK HANDEL's arbejdsmiljøpris 2008 for sin evne til at forene godt købmandskab og moderne ledelse til gavn for de ansattes ...

Debatindlæg af fødevarechef Kirsten Jacobsen, sendt til FoodCulture 23. oktober 2008: Der har fra flere sider været forslag fremme om datomærkning af frugt og grønt. Nogle taler om plukke...

Det er tid til at planlægge ugerne i forbindelse med jul og nytår. De tilladte åbningstider er: Søndag d. 7. dec. åbent 10.00 – 17.00 Søndag d. 14. dec. åbent 10.00 – 17.00...

Miljøstyrelsen gennemfører en kampagne i denne uge om teenagere og allergi, der evt. kan give give anledning til spørgsmål om kosmetik fra teenagere og deres forældre. Derfor har Branchef...

Folketinget åbnede den 7. oktober og offentliggjorde et lovprogram, der som forventet er uden overraskelser. Det er formentlig og forhåbentlig godt nyt for købmændene  ...

BAR Handel har netop lanceret et samlet læringsmateriale om konflikthåndtering i butikkerne. Læringsmaterialet er opbygget sådan, at det kan gennemgås på et 2-3 timers møde, hvor deltag...

Dansk Erhverv oplyser, at SKAT nu forhøjer grænsen for, hvornår en gave til medarbejderne skal beskattes. Beløbsgrænsen for arbejdsgivernes mulighed for at give jule- eller nytårsgaver t...

Kronik af John Wagner, adm. direktør, DSK, trykt i Jyllands-Posten 4. oktober 2008:   En kommission kan sikre den nye konservative partiformand, økonomi- og erhvervsminister Lene Espers...