Til marts næste år vil alle skoler i landet modtage klassesæt med undervisningsmateriale, der kan lære børn i sjette klasse at læse og forstå en varedeklaration. Dansk Varefakta Nævn s...

Debatindlæg af John Wagner, DSK, sendt til Børsen 17. juni 2008. Trykt 4. juli 2008: Konkurrencestyrelsen har offentliggjort Konkurrenceredegørelse 2008, hvori der indgår en sammenligning ...

Socialdemokraterne foreslår højere pant på dåser. DSK afviser højere pant og anbefaler i stedet især pres på Tyskland for også at opkræve pant hos danske kunder samt øget forbrugerin...

PBS oplyser, at for terminaler der kun læser magnetstribe og PIN, bortfalder betalingsgarantien på 3.000 kr. pr. 1. juli 2008. Det gælder også de terminaler, der kan læse chip, men som ik...

I Danmark har betegnelsen kalv hidtil været brugt for dyr under 10 mdr. Fra 1. juli hæves denne grænse til 12 mdr. EU-lande har haft hver deres tradition for, hvad man kaldte kalvekød, men...

Beskæftigelsesministeriet er nu stoppet med at give tilskud til nye uddannelsesaftaler med voksenelever (personer over 25 år), der kommer fra beskæftigelse. Baggrunden for dette er, at...

Dagligvarehandelen har i fællesskab tilbudt familie- og forbrugerministeren en handlingsplan for butikkernes indsat mod fedmeepidemien, men De Samvirkende Købmænd er skuffet over, at regeri...

Konkurrencestyrelsen har offentliggjort Konkurrenceredegørelse 2008, hvori der indgår en sammenligning af det samlede prisniveau i Danmark med ni andre EU-lande.    De Samvirkende ...

Vær opmærksom på, at annoncehajer nu også opererer pr. mail. Bliver du kontaktet pr. mail vedrørende registrering i en ubrugelig guide, skal du lade være med at returnere mailen. Hvis ma...

Med ikrafttræden den 2. juni 2008 ændres sygedagpengeloven således, at arbejdsgiverperioden udvides fra 15 til 21 dage. Det betyder i praksis, at arbejdsgiveren skal betale sygedagpenge i o...