Når et folketingsvalg (måske) "truer", mister mange folketingsmedlemmer interessen for påtænkte, konkrete og komplicerede lovforslag. Det kan jo være, at de slet ikke bli...

DSK har gennem årene jævnligt været i dialog med Klagecentret for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Det har især drejet sig om klager over Fødevarestyrelsens afg&os...

DSK frygter nyt politiserende klagenævn Når der i dag påklages afgørelser på detailhandelsområdet, bliver sagerne behandlet i Natur- og Miljøklagenæv...

73 pct. af danskerne er overvejende enig eller helt enig i, at Danmark bør gøre som flere af vores nærmeste naboer og indføre differentieret moms. Det viser en undersø...

Regeringens bud på den længe ventede 2025-plan er nu offentliggjort og dermed er skinnerne til den langsigtede del af landets økonomiske politik ved at blive lagt. Debatten drejer s...

Skal kampen mod grænsehandel ofres på bekostning af et politisk slagsmål om bundskat, topskat og boligskat? De blå partier diskuterer i øjeblikket, hvor skatten skal l...

Af Karin Gaardsted, forbrugerordfører (S), næstformand i Nordisk Råds miljøudvalg På De Samvirkende Købmænds hjemmeside skrev organisationens vicedirekt&o...

Grænsehandlen skader dansk erhvervsliv og koster job. Ny rapport om grænsehandlen klar. Af vicedirektør Claus Bøgelund Nielsen, De Samvirkende Købmænd, formand ...

Skatteministeriet forventes at offentliggøre en ny rapport over udviklingen i grænsehandlen her i juni. Det er den første Status over grænsehandel, der for alvor viser udvikl...

Nordisk Råd har siden 2010 haft et ønske om et fælles nordisk pantsystem. Umiddelbart en besnærende idé, da de nordiske forbrugere så ville kunne indløse d...