De Samvirkende Købmænd

Brancheorganisation for 1.250 købmandsejede supermarkeder,
discountbutikker, nærbutikker og convenience-butikker.

grænsehandel | 27/05/2015

Pantordningen er klar gevinst for både miljø og dansk økonomi

Så lykkedes det endeligt at gøre arbejdet færdigt og sikre en pantaftale med Tyskland. Aftalen betyder, at der kommer pant på de ca. 650 millioner dåser, som danskerne hvert år køber ved grænsen – og dermed bliver naturen skånet for millioner af dåser.

Aftalen er et markant gennembrud. Det har taget ca. 10 år at få en aftale i stand med Tyskland. Den aftale som nu er klar til at blive underskrevet, udmønter de principper som daværende miljøminister Troels Lund Poulsen lagde, og som de efterfølgende miljøministre fra begge sider af Folketingssalen har fulgt, i forsøget på at indgå en pantaftale med Tyskland. Vi klapper i hvert fald i hænderne over, at vi nu endelig får den pantaftale, som fjerner incitamentet til at efterlade sine tomme dåser i naturen og reducere grænsehandlen.

Jyllands-Posten skriver i sin leder fredag, at aftalen er indgået med det formål at straffe jyder og fynboer. Det er jo en helt absurd påstand, som er langt ude i hampen. Faktum er, at omkring 95% af grænsehandlen foregår i Slesvig-Holstein, og det derfor er her, at en pantaftale giver mening.

Med aftalen opkræver Tyskland moms på 19 øre oven i panten, som man ikke får igen, hvis man vælger at købe dåserne med dansk pant. Til gengæld kan man så aflevere dåserne tæt på sin egen bopæl i Danmark. Hvis man i stedet vælger at købe dåser med tysk pant, skal man til Tyskland igen for at få panten retur, og her får man også den tyske moms retur.

Med aftalen får grænsebutikkerne præcis samme konkurrencebetingelser som både butikker i Danmark og resten af Tyskland, der alle skal opkræve pant. Det er der ingen forskel på. Og det er yderst positivt.

Må vi i øvrigt stilfærdigt minde om, at danskerne betaler tysk moms af alle de varer, de vælger at købe i Tyskland.

Pantaftalen har to afgørende konsekvenser; først og fremmest for miljøet i Danmark. Dansk Naturfredningsforening afholder hvert år en årlig affaldsindsamlingskampagne, og i den forbindelse blev der i april i år indsamlet mere end 120.000 dåser, hvor af de 97.347 var uden pant. Derudover viser en undersøgelse fra 2009 foretaget i Syd- og Sønderjylland, at cirka 1 procent af alle dåser fra grænsehandlen bliver efterladt i det offentlige rum. Det betyder altså, at der hvert år bliver smidt millioner af tyske dåser på offentlige pladser, på strande, ved tankstationer, i affaldskurve eller i naturen.

Men aftalen har også økonomiske konsekvenser. Samlet set vil det være en klar fordel for dansk økonomi. Omsætning for op mod en halv milliard om året vil flytte fra Tyskland til Danmark, og skabe vækst og nye arbejdspladser i yderområderne. Og det ved vi alle, at der er hårdt brug for.

Jyllands-Postens mavesure lederskribent kan ikke ændre på fakta. Efter 10 lange år er det nu lykkedes, at få en pantaftale igennem med Tyskland. Det gavner miljøet, det gavner de danske butikker og servicesektoren og det gavner dansk økonomi.

Af miljøminister Kirsten Brosbøl (S), adm. Direktør for De Samvirkende Købmænd John Wagner, adm. Direktør i Dansk Erhverv Jens Klarskov og Præsident for Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen. Bragt i Jyllandsposten d. 27. maj 2015.

grænsehandel | 27/05/2015

Tak for rosen – men grænsekøbmændene bliver fortsat favoriseret

Jydske Vestkysten roser de danske købmænd for deres (dvs. vores) gode sag, men angriber både miljøminister Kirsten Brosbøl og indholdet af den nye pantaftale med tyskerne i lederen 21. maj.

Kritikken af miljøministeren er urimelig og må være udtryk for, at valgkampen er i gang. Syv miljøministre på stribe har arbejdet for, at de nordtyske grænsehandelsbutikker ikke skal kunne sælge dåser uden pant til danske kunder. Miljøminister Kirsten Brosbøl har nu leveret varen, og det skal hun naturligvis have tak for.

Grænsekøbmændene bliver ikke diskrimineret – tværtimod!

Tyskland støder op til 9 lande. Ved de 8 andre lande skal udenlandske kunder betale tysk pant på 25 eurocent uden mulighed for hverken såkaldte eksporterklæringer eller mulighed for deres eget lands nationale pant.

Danmark og Tyskland har nu indgået en aftale, hvor man på den ene side stopper det konkurrenceforvridende salg af øl og sodavand helt uden pant, men samtidig lader forbrugerne vælge mellem tysk pant (og retur til Tyskland) eller muligheden for at pante tæt på bopælen hjemme i Danmark. Og ligesom danske kunder grænsehandler øl og sodavand til tyske afgifter og tysk fødevaremoms på kun 9% - ja, så skal man altså også betale tysk moms af panten.

Af vicedirektør Claus Bøgelund Nielsen. Bragt i Jydske Vestkysten d. 22. maj 2015.

grænsehandel | 21/05/2015

Pantaftale mellem Danmark og Tyskland

Det bliver lidt dyrere at grænsehandle øl og sodavand, og kunderne skal betale pant i grænsehandelen.

Onsdag eftermiddag præsenterede regeringen en aftale med den tyske regering om ophør af grænsebutikkernes pantfrihed.

DSK’s vicedirektør Claus Bøgelund Nielsen deltog i det pressemøde, hvor miljøminister Kirsten Brosbøl og skatteminister Benny Engelbrecht præsenterede aftalen over for medierne. Der er politisk flertal for aftalen, hvis den vel at mærke når at blive underskrevet af både den danske miljøminister og de relevante tyske politikere, inden folketingsvalget udskrives.

DSK har naturligvis rost regeringen for aftalen med de tyske politikere. ”10 års indsats fra 7 miljøministre på stribe giver nu resultat. Det er meget glædeligt, at miljøministeren nu har landet en god aftale med tyskerne”, siger vicedirektør Claus Bøgelund Nielsen.

Fakta om panten i grænsehandelen:

  • Der lægges dansk pant på 1,00 krone eller tysk pant på 1,85 kroner (0,25 euro) på almindelige dåser købt i grænsehandlen.
  • Den danske pant kan man få retur i Danmark tæt på borgernes bopæl. Der forventes en massiv udbygning af de såkaldte pantstationer, der er særligt velegnet til kunder med store mængder tom emballage med pant.
  • Der skal betales tysk moms på 19 øre per dåse med dansk pant. Den tyske moms får man ikke retur, hvis man afleverer sine grænsedåser i Danmark. Dermed nedbringes grænsehandelen, da der både vil være pant på begge sider af grænsen, og prisforskellen bliver lidt mindre.
  • En dåseøl vil dog stadig være væsentligt billigere i grænsehandlen end i Danmark på grund af forskel i moms og ølafgift. Så her må kampen fortsætte!
  • Grænsebutikkerne kan ikke nægte at indføre pant. Men de kan selv bestemme, om de vil sælge dåser med dansk eller tysk pant.
  • Der kommer pant på dåserne, når det danske retursystem er udbygget til at kunne tage imod de mange dåser fra grænsehandlen. Det kræver ændret lovgivning i både Danmark og Tyskland samt massiv udvidelse af kapaciteten i Danmark. Det mest sandsynlige er om ca. 3 år.
  • DSK forventer at flasker solgt i grænsehandelen også er omfattet, men det er endnu ikke bekræftet.
  • Danskerne køber hvert år flere end 600 millioner dåser i grænsehandlen – ja, måske op imod 1 mia. dåser!
  • Det skønnes, at op mod en million dåser hvert år bliver smidt på offentlige pladser, på strande, ved tankstationer, i affaldskurve eller i naturen.
  • En dåse kan være op mod 500 år om at blive nedbrudt i naturen.  

Alt om dagligvarehandel

DSK har stor specifik viden om alt inden for dagligvarehandel, og den viden stiller vi gerne til rådighed. Informationerne her er primært faktuelle, og vi håber, de kan være nyttige for medlemmer, journalister, studerende og andre med interesse for dagligvareområdet.

Politik og holdninger

DSK har holdninger indenfor en lang række områder, der påvirker forholdene hvorunder vores medlemmer driver deres butik. Læs om vores holdning til planlov, grænsehandel, madspild etc.

Twitter feeds twitterIcon

facebookIconlinkedinIcon