De Samvirkende Købmænd

Brancheorganisation for 1.250 købmandsejede supermarkeder,
discountbutikker, nærbutikker og convenience-butikker.

pressemeddelelse | 23/11/2015

Regeringsforslag medfører butiksdød

Regeringsforslag medfører butiksdød

De Samvirkende Købmænd advarer mod liberalisering af planlovens detailhandelsbestemmelser. Forslaget er et ideologisk opgør og ikke en håndsrækning til UdkantsDanmark, siger De Samvirkende Købmænds adm. direktør John Wagner.

 

”Butiksdød, færre selvstændige forretningsdrivende, flere arbejdsløse, færre uddannelsespladser, højere udgifter til hjemmehjælp, lavere huspriser, flere usælgelige boliger og større miljøbelastning.

Det er bl.a. konsekvenserne af de tanker om en liberalisering af planlovens detailhandelsbestemmelser, som erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen netop har offentliggjort” siger John Wagner, adm. direktør for De Samvirkende Købmænd.

”Regeringens forslag er dybt uansvarligt og vil have den stik modsatte effekt end den tilsigtede. Det skaber ikke vækst på landet at tillade flere større butikker, som kun etableres ved de største byer. Forslaget er simpelthen forkert medicin og synes mere at være et ideologisk opgør med Svend Aukens miljøpolitik end en håndsrækning til livet på landet og i de små og mellemstore købstæder”, siger John Wagner og fortsætter:

”Jeg håber og tror, at Folketingets to største partier, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, vil tage ansvaret for hele Danmark alvorligt og standse denne liberale massakre på vor fintmaskede butiksstruktur. Det her handler om liv eller død for hundredevis af butikker. Det er virkelighedens verden, hvor regeringens plan i bedste fald jo bare er fugle på taget, luftsteg og vindfrikadeller”.

Yderligere oplysninger kan fås hos adm. direktør John Wagner, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., tlf: 20 23 26 16 og underdirektør Jytte Tandrup, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., 29 27 54 83.

 

Se i øvrigt notat: Se konsekvenserne af en liberalisering af planlovens detailhandelsbestemmelser.

 

 

debatindlaeg | 19/11/2015

Bevar planlovens detailhandelsbestemmelser

I al detailhandels ”moderland” – USA – down sizer man på fuld kraft i hypermarkederne, og mange storcentre er så udfordrede, at man er begyndt at lukke dem og rive dem ned for at give plads til det, vi her i Danmark vil kalde ”blandede byfunktioner” – nemlig den sammenblanding af boliger, erhverv, butikker, restaurationer og rekreative områder, som vi kender så godt fra vores købstæder.

På trods af de udfordringer, som man oplever i udlandet, taler en række politikere fortsat om endnu flere hypermarkeder, mega-butikker og eksternt placerede storcentre som det, der skulle være sammenhængskraften i Danmark. Men det er der delte meninger om! Hvis man skal sætte sin lid til eksperterne, så vil netop hypermarkeder, mega-butikker og eksternt placerede storcentre uden for de største byer være den ”liden tue”, der kan vælte det store læs – og dermed ødelægge den danske butiksstruktur.

Senest har Jørgen Møller, der er lektor på Institut for Planlægning ved Aalborg Universitet, udtalt, at en fuld liberalisering af planlovens detailhandelsbestemmelser vil ramme midtbyerne med voldsom konkurrence, som vil betyde butiksdød i bymidterne. ”Det er ellers det, turisterne synes er hyggeligt. De små bycentre vil miste butikker. Så det er kun de store koncerner, der vil få gavn af en lempelse”, siger Jørgen Møller.

Og der er meget, der tyder på, at han har så inderligt ret: Allerede tilbage i 2010 forudså konsulenthuset McKinsey i en konsulentopgave for den daværende, Venstre-ledede regering, at en liberalisering af planlovens detailhandelsbestemmelser ville medføre etablering af 10 – 25 nye hypermarkeder samtidig med, at der etableres yderligere 80 såkaldte superstores. Dette ville betyde, at mellem 300 og 800 mindre butikker måtte lukke. Til sammenligning faldt antallet af dagligvarebutikker i Danmark fra 3.522 i 1999 til 3.079 i 2010, dvs. en reduktion på knap 500 butikker over 11 år.

Når man dertil lægger, at hele 72% af befolkningen vægter afstanden til dagligvareindkøb højt eller meget højt, når de skal afgøre, hvor de bosætter sig – og dermed rangerer indkøbsmulighederne højere end eksempelvis afstanden til jobmuligheder, naturomgivelser og praktiserende læge – er der vel ikke så meget at betænke sig p?

Men hvis der stadig skulle være politikere, der er tilhængere af en liberalisering af detailhandelsbestemmelserne, kan de yderligere tilføje, at mere end 50% af danskerne siger klart nej til flere hypermarkeder, og hele 48 organisationer udtaler fælles støtte til planloven. I en Megafon-analyse fra februar 2015 sagde hele 52% nej til flere hypermarkeder, mens blot 29% sagde ja.

Så alt i alt må budskabet være at lade fornuften råde og bevare planlovens detailhandelsbestemmelser. Det er bestemmelser, der virker efter sit formål, og som medvirker til at skabe en decentral dagligvarehandel tæt på, hvor befolkningen lever og arbejder.

debatindlaeg | 16/11/2015

Knæk afgifterne på nødder og spiritus

Afgiften på nødder er moden til afskaffelse, og regeringen kan med fordel reducere spiritusafgiften med 23 pct. Nøddeafgiften er ulogisk og bureaukratisk. Lavere spiritusafgift kan reducere illegal handel.

Regeringen har i regeringsgrundlaget bebudet, at den vil rydde op i virvaret af punktafgifter og lette afgiftstrykket på virksomheder og forbrugere. Vi finder det positivt, at den nye regering har til hensigt at fortsætte de gode takter fra tidligere, hvor de var med til at fjerne og sænke henholdsvis sodavands- og ølafgifterne med det resultat, at en del af det salg, der ellers var gået tabt til grænsehandlen, blev trukket tilbage til Danmark.

I regeringens netop offentliggjorte finanslovsudspil er der fokus på at reducere afgifter. Men hvorfor ikke lægge ud, hvor afgifterne giver så lidt til statskassen og så meget bøvl for virksomhederne, at de ikke er ulejligheden værd?

Vi tænker på afgifterne på nødder, mandler og te, der kun bidrager med et beskedent provenu til staten, mens virksomhederne skal holde styr på forskellige afgifter for hele og hakkede nødder eller med eller uden skal. Forskellige nødder i samme pose gør afgiftsbøvlet endnu mere absurd kompliceret. Nødder og mandler i rimelige mængder er desuden sundt.

Afgiften på spiritus er et andet område, hvor det er oplagt at sætte ind som led i en oprydning i punktafgifterne. En stor del af danskernes spirituskøb foregår i udlandet, hvor grænsehandelsbutikkerne stortrives takket være de høje danske afgifter. Den danske spiritusafgift er 62 pct. højere end den tyske, hvorfor incitamentet til grænsehandel er klart. Samtidig skaber afgiften grobund for illegal handel med spiritus. Statskassen går årligt glip af ca. 200 mio. kr. i spiritusafgift som følge af grænsehandel og illegal handel med spiritus.

Med en sænkning af spiritusafgiften vil en stor del af grænsehandlen flytte tilbage til danske butikker, mens incitamentet til illegal handel vil blive mindre. Samtidig viser erfaringen fra sænkningen af spiritusafgiften i 2003, at danskernes forbrug af spiritus falder, når grænsehandlen aftager. Det skyldes, at forbrugerne typisk køber et større kvantum spiritus, når de grænsehandler, end når de handler i danske butikker, og større mængder spiritus i husholdningen fører til øget forbrug – den såkaldte ’lagereffekt’.

Vi opfordrer derfor til, at de kommende finanslovsforhandlinger indeholder en ny afgiftspakke, der fjerner afgifterne på nødder, mandler og te og reducerer spiritusafgiften med 23 pct. svarende til 10 kr. per flaske. En sådan afgiftspakke vil gavne danske virksomheders konkurrenceevne og skåne dem for administrativt bøvl. Samtidig er det inden for rammerne af de 250 mio. kr., som regeringspartiet tidligere har bebudet, at de vil bruge på at rydde op i punktafgifterne i denne ombæring.

En reduktion af spiritusafgiften med 23 pct. vil ifølge Skatteministeriet koste 39 mio. kr., og 30 mio. kr. hvis arbejdsudbudseffekten medregnes. Samtidig vil et prisfald på ca. 10 kr. per flaske ifølge Skatteministeriet betyde næsten en halvering i grænsehandlen med spiritus.

DRC's direktør, har i samarbejde med Michael Holm, formand, Vin og Spiritus Organisationen i Danmark, Claus Bøgelund Nielsen, vicedirektør, De Samvirkende Købmænd og Lotte Engbæk Larsen, markedschef, Dansk Erhverv, Torben Hoffmann Rosenstock, Direktør, DRC har skrevet nedenstående debatindlæg. Debatindlægget er bragt i Dansk Handelsblad d.13.11.15.

Alt om dagligvarehandel

DSK har stor specifik viden om alt inden for dagligvarehandel, og den viden stiller vi gerne til rådighed. Informationerne her er primært faktuelle, og vi håber, de kan være nyttige for medlemmer, journalister, studerende og andre med interesse for dagligvareområdet.

Politik og holdninger

DSK har holdninger indenfor en lang række områder, der påvirker forholdene hvorunder vores medlemmer driver deres butik. Læs om vores holdning til planlov, grænsehandel, fødevareregler og sundhed etc.

Twitter feeds twitterIcon

facebookIconlinkedinIcon