loginMobile

De Samvirkende Købmænd

Brancheorganisation for 1.250 købmandsejede supermarkeder,
discountbutikker, nærbutikker og convenience-butikker.

butiksstruktur | 27/04/2015

Lørdag åbnes dørene for MENY

På lørdag d. 2. maj åbnes de første døre for Danmarks nye, moderne fødevaremarked, MENY. Den nye supermarkedskæde tilbyder et stort sortiment, friske ferskvarer, et kæmpe udvalg af frugt og grønt og et vinunivers, der ikke finder sit lige hos andre supermarkeder. MENYs madarbejdere, som er dygtige og engagerede fagfolk, vil levere den personlige service, som er med til at gøre indkøbsturen til noget ekstra.

Hele Superbest-kæden skifter navn til MENY i løbet af de kommende uger, og også en række Eurospar og SPAR skifter navn til MENY. Se mere på www.meny.dk.

 

fodevarer | 22/04/2015

Fødevareforlig med gode takter

Fødevareministeren har indgået forlig med et flertal af Folketingets partier om fødevarekontrollen for de næste 4 år.

Inden forhandlingerne gik i gang, havde Fødevarestyrelsen udsendt flere forslag, bl.a. om at de fire smiley-ansigter skulle reduceres til tre. Det lille smil skulle forsvinde, hvilke ville betyde, at man fik en lige mund selv for mindre forseelser. DSK har arbejdet for at beholde de fire smileys, og vi kan derfor være tilfredse med, at det fortsat vil være muligt at få et lille smil, når der er sket en lille fejl. Der var også tale om, at elite-smileyen skulle afskaffes, men den fortsætter også indtil videre.

Derudover fortsætter mange af de gode initiativer fra tidligere forlig, og der er flere gode nyheder:

  • Kontrolfrekvens individualiseres, så en dygtig virksomhed kan få lavere frekvens end andre i samme branche.
  • Sanktionspraksis skal evalueres. Det skal således genovervejes, hvornår der skal gives bøde, påbud eller indskærpelse, og hvornår en overtrædelse er en bagatel og ikke skal sanktioneres.
  • Der arbejdes på indførelse af forhåndsgodkendelse af indretning. 
  • Der arbejdes videre med begrebet kædekontrol, som indebærer, at en del af kontrollen flyttes fra butikkerne i en kæde til hovedkontoret, som skal redgøre for de aktiviteter, der besluttes og styres fra hovedkontoret.

 Derudover vil der blive lagt vægt på:

  • Mindre basiskontrol og mere målrettet og dybdegående kontrol.
  • Mere vejledning af virksomhederne.
  • Øget indsats mod ulovlige virksomheder og svindel
  • Kontrolkampagner mod vildledning og anprisninger.
  • Fortsat tæt kontrol med tilbagetrækninger.

 Yderligere indføres en whistleblower-ordning, dvs. en mulighed for at f.eks. medarbejdere kan kontakte Fødevarestyrelsen anonymt, hvis de mener, der foregår noget ulovligt i virksomheden. Ordningen skal evalueres efter et år. 

DSK vil fortsat arbejde for, at forhåndsgodkendelsen og kædekontrollen gennemføres snarest muligt. Vi havde håbet på at begge disse kom med i forliget allerede nu, men selvom vi stadig må vente på disse to positive tiltag, må det siges, at forliget alt i alt er faldet udmærket ud.

okonomi | 17/04/2015

Forbud mod salg af løs snus

Salg af snus nu bliver forbudt i Danmark. Det sker efter krav fra EU, der ellers ville anlægge sag imod Danmark ved EU Domstolen. Folketinget har derfor vedtaget en bestemmelse om, at ”Detailsalg af tobak, der indtages oralt, og som ikke er bestemt til at ryges eller tygges, er ikke tilladt på det danske marked.”

Loven træder i kraft 1. januar 2016, men forbuddet træder først i kraft 1. juli 2016, hvis varen er importeret eller produceret i Danmark inden 1. januar 2016. 

Alt om dagligvarehandel

DSK har stor specifik viden om alt inden for dagligvarehandel, og den viden stiller vi gerne til rådighed. Informationerne her er primært faktuelle, og vi håber, de kan være nyttige for medlemmer, journalister, studerende og andre med interesse for dagligvareområdet.

Politik og holdninger

DSK har holdninger indenfor en lang række områder, der påvirker forholdene hvorunder vores medlemmer driver deres butik. Læs om vores holdning til planlov, grænsehandel, madspild etc.

Twitter feeds twitterIcon

facebookIconlinkedinIcon